• Jun 27, 2020 to Jun 27, 2020 Asia/Tehran
 • Aug 19, 2020 to Aug 20, 2020 America/Sao_Paulo
 • Jul 20, 2020 to Jul 21, 2020 Asia/Tehran
 • Jan 20, 2020 to Jan 25, 2020 America/Phoenix
 • Sep 03, 2020 to Sep 04, 2020 Europe/Athens
 • Aug 22, 2020 to Aug 22, 2020 America/Detroit
 • Aug 02, 2020 to Aug 30, 2020 Etc/GMT+12
 • Nov 25, 2020 to Nov 27, 2020 America/Bogota
 • Aug 27, 2020 to Aug 31, 2020 America/Detroit
 • Sep 01, 2020 to Sep 02, 2020 America/Detroit
 • Oct 07, 2020 to Oct 07, 2020 America/Chicago
 • May 19, 2021 to May 22, 2021 Europe/Athens